Giấy chứng nhận chất lượng
Giao dịch trực tuyến
Giới thiệu công ty

Công ty TNHH thiết bị điện Tianshui 213 được thành lập vào năm 1969, là đơn vị trực thuộc  tập đoàn công nghiệp điện Lanzhou (Lan Châu) của tỉnh Cam Túc. Tianshui (Thiên Thủy )213 là một doanh nghiệp sản xuất dụng cụ thiết bị có điện điện áp thấp và thùng máy điều khiển đặc biệt.    

   chi tiết

Hình ảnh nổi bật